Oferta

Od początku istnienia nasza specjalność to transport substancji płynnych luzem w autocysternach. Jesteśmy w stanie sprostać każdemu wyzwaniu w dziedzinie transportu miedzynarodowego i zadowolić najbardziej wymagających klientów.

Samochody użytkowane w naszej firmie są prowadzone przez doświadczonych kierowców. Stały kontakt telefoniczny i monitoring systemem GPS zapewnia sprawny przebieg obsługi Klienta i kontrolę ładunku w każdym momencie. Oferujemy klientom profesjonalną flotę oraz rzetelnych i sprawdzonych przewoźników. Wieloletnie doświadczenie kadry logistycznej oraz idealna współpraca z partnerami owocuje dla zleceniodawcy niskimi kosztami transportu zapewniając jednocześnie terminowość i najwyższe standardy obsługi w zakresie transportu.

Nowoczesny tabor to ciągniki min. EURO 5 oraz cysterny izolowane z niezależnym ogrzewaniem, wielo. oraz jedno komorowe, o pojemnościach do 34 tys. litrów, wyposażone w kompresory ułatwiające rozładunek, certyfikaty czystości z renomowanych myjni ECD w kraju i Europie. Ubezpieczenie OC na 500 000 EUR z roszerzeniem o liczne Klauzule zapewniające Pełną ochronę towaru podczas transportu.

Oferty pracy

PRZEWOŹNICY

Tabun zaprasza wszystkich chętnych do podjęcia współpracy w charakterze PRZEWOŹNIKA.

OFERUJEMY I ZAPEWNIAMY
 • satysfakcjonujący system rozliczeń
 • terminowe płatności
 • gwarancja stabilności stawek
 • współpracę z partnerem o wypracowanej i stabilnej pozycji na rynku krajowym i międzynarodowym

zainteresowanych prosimy o kontakt: filip@tabun.eu tel: 600344655

SPEDYTORZY
POSZUKUJEMY SPEDYTORÓW Z ENERGIĄ
 • oferujemy wysokie wynagrodzenie za wyniki
 • stabilną pracę w dobrze zarządzanej firmie

DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU

zainteresowanych prosimy o kontakt: filip@tabun.eu tel: 600344655

Referencje

Fotografie z trasy

Zespoł i Tabor

Kontakt

 • Kierownik działu spedycji:
 • Paulina Pieróg
 • Tel.: +48 660 944 035
 • Email: transport@tabun.eu
 • Trans id: 673215-2
 • Skype: Paulina Pieróg Tabun
 • Spedytor:
 • Daniel Świątek
 • Tel.: +48 514 493 144
 • Email: transport@tabun.eu
 • Trans id: 673215-5
 • Skype: Daniel Świątek Tabun
 • Spedytor:
 • Natalia Kobylańska
 • Tel.: +48 780115234
 • Email: transport@tabun.eu
 • Trans id:673215-7
 • Skype: Natalia Kobylańska Tabun
 • Spedytor:
 • Katarzyna Wolak
 • Tel.: +48 510124706
 • Email: transport@tabun.eu
 • Trans id: 673215-8
 • Skype: Katarzyna Wolak -Tabun
 • Właściciel firmy:
 • Filip Wiecek
 • Tel.: +48 600 344 655
 • Email: transport@tabun.eu
 • Trans id: 673215-6
 • Skype: Filip Wiecek Tabun
 • Dokumentacja Transportowa:
 • Katarzyna Wolak
 • Email: office@tabun.eu
 • Skype: Katarzyna Wolak Tabun

Ogólne Warunki współpracy zleceniobiorca / podwykonawca

Ogólne Warunki współpracy zleceniobiorca/podwykonawca

Ogólne Warunki współpracy dla zleceniodawca

Informujemy ,że Zlecając naszej firmie organizację transportu

Potwierdzacie Państwo poniższe warunki współpracy

Kary umowne w przypadku niewywiązania się Zleceniodawcy z Umowy Transportu;
 • 1. Anulacja Zlecenia na mniej niż 24 h przed planowanym załadunkiem Kara 50% wartości frachtu
 • 2. Anulacja Zlecenia w momencie kiedy zestaw znajduj się na miejscu załadunku Kara do 100% wartości frachtu nie mniej jak 50%

Zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego traktujące o odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązania (art. 471 w zw. z art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego).

W takiej sytuacji, gdy dochodzi do anulowania zlecenia nie z winy przewoźnika, mamy do czynienia z nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem umowy przez zleceniodawcę. W związku z powyższym, taki kontrahent odpowiada na zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego i zobowiązany jest do naprawienia szkody przewoźnikowi

Postoje na załadunku/rozładunku i system SENT
 • a) dla transportów realizowanych w ruchu krajowym: - dla transportów wykonywanych w cysternach: za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 4 godzin wolnych na załadunek / rozładunek, 70 PLN, ale nie więcej niż 1500 PLN za dobę postoju. sobota + niedziel i święta są wliczane w postój
 • b) dla transportów realizowanych w ruchu międzynarodowym: - dla transportów wykonywanych w cysternach: za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 4 godzin wolnych na załadunek / rozładunek, 36 EUR, ale nie więcej niż 360 EUR za dobę postoju. Sobota + niedziel i święta są wliczane w postój
 • c) w cenę frachtu wliczone są koszty myjni i utylizacji pozostałości do 30kg wszelkie dodatkowe koszty są re-fakturowane na zleceniodawcę
 • Zleceniodawca ponosi w całości koszty organizacji Konwoju transportu nałożonego przez służby celno- skarbowe RP .
 • d) Do postojowego wlicza się czas oczekiwania na wydanie dokumentów/analizę/ zgłoszenie SENT i wszystkie inne procedury za które odpowiedzialny jest nadawca /odbiorca towaru lub zlecający transport
 • e) Zlecenie musi zawierać dokładny adres dostawy + GPS miejsca załadunku/wyładunku
 • f) powyższe ustalenia są wiążące na wszystkie Zlecenia transportowo /spedycyjne i nie wymagają podpisu i każdorazowego potwierdzenia -obowiązują od chwili podjęcia ładunku

Do umów oraz wszelkich innych stosunków prawnych z Tabun Filip Więcek zastosowanie ma prawo polskie. Spory wynikłe na tle tych umów lub innych stosunków prawnych rozpoznawane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Tabun Filip Więcek w oparciu o prawo polskie Oświadczamy, iż nie akceptujemy punktów dodatkowych w Zleceniach transportowych /spedycyjnych dotyczących szeroko rozumianego zakazu kontaktu z klientem, zakazu konkurencji oraz nakładającego na Zleceniobiorcę kary umownej za jego naruszenie. Informujęmy ponadto, iż wszystkie zapisy wykraczające poza przedmiotowo istotne postanowienia Umowy Transportu, w szczególności mające aspekt finansowy w tym kary umowne muszą być każdorazowo pisemnie akceptowane przez TABUN Filip Więcek.